• نام دامنه: Jam.ir

  • تلفظ فارسی: جام ، جم

  • این دامنه جهت استفاده در یک طرح و بصورت مشارکتی درنظر گرفته شده است. اشخاص یا موسساتی که دارای ایده، طرح و سرمایه لازم هستند،لطفا پیشنهاد خود را ارسال فرمایند.

پیشنهادات دریافتی :

  • تعداد : 5
قیمت فروش : غیر قابل فروش

لطفا برای ارائه پیشنهاد خود، از فرم زیر استفاده نمایید :
ماکزیمم 500 کاراکتر.

فقط برای این که ثابت شود شما انسان هستید یا ربات، معادله را حل کنید.

(* فیلدهای الزامی.)

لیست دامنه ها